Radosław Botev

Wybory do Rady Miasta Mszczonowa 2010

Przejdź do głównej strony o polityce


Tekst ulotki rozprowadzanej w Mszczonowie:

Radosław Botev
Radny przyjazny Mieszkańcom
KWW "Gmina Przyjazna Mieszkańcom" - Lista nr 26

Szanowni Państwo!

W nadchodzących wyborach mamy rzadką w naszej gminie okazję dokonania prawdziwego wyboru – wśród kandydatów na radnych znaleźli się bowiem nie tylko zwolennicy dotychczasowych układów, ale też liczni członkowie opozycji. Mamy więc możliwość wspólnie dokonać przełomu – poważnej, jakościowej zmiany w rządzeniu gminą, której jesteśmy mieszkańcami.

Pragnę zadbać o naprawę demokracji w naszej gminie – władze powinny wychodzić naprzeciw potrzebom i woli mieszkańców, nie zaś dbać o własne, partykularne interesy, nawet przy jednoznacznym – wyrażonym w referendum sprzeciwie wyborców. Pragnę zadbać również o rzetelną informację o stanie gminy i działaniach samorządu – mieszkańcy mają prawo znać budżet, stan zadłużenia, możliwości i plany finansowe gminy. Mieszkańcy mają prawo także współuczestniczyć w posiedzeniach Rady Miasta, kontaktować się ze swoimi przedstawicielami w samorządzie, a co najważniejsze – ich zdanie powinno mieć realny, istotny wpływ na politykę gminy.

Oddając głos na mnie, oddają Państwo głos na nowoczesną, przyjazną mieszkańcom gminę Mszczonów.

Radosław Botev

mgr Radosław Botev – kandydat do Rady Miasta w okręgu wyborczym nr 5, filolog, tłumacz, podróżnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie słuchacz zaocznego studium prawa na Uniwersytecie Łódzkim, członek Prawicy Rzeczypospolitej.
http://www.botev.pl

Ulotka

Radosław Botev - ulotka wyborcza 2010


Wyniki wyborów

Wyniki moje:
W okręgu wyborczym nr 5 otrzymałem 16 głosów na 214 głosów ważnie oddanych, co oznacza poparcie 7,48%.

Wyniki KWW "Gmina Przyjazna Mieszkańcom":
Komitet Wyborczy Wyborców "Gmina Przyjazna Mieszkańcom" otrzymał łącznie we wszystkich okręgach wyborczych w gminie Mszczonów 649 głosów spośród 4523 głosów ważnie oddanych, co oznacza poparcie 14,35%. Ponieważ komitet nie wystawiał kandydatów na radnych we wszystkich okręgach wyborczych, bardziej miarodajne jest jednak wyliczenie średniego poparcia kandydatów, czyli ilorazu sumy procentowych poparć wszystkich kandydatów komitetu przez ich liczbę. Tak wyliczone średnie poparcie wyniosło 22,75%.

 Komitet uzyskał najwyższe poparcie w okręgu wyborczym numer 7, gdzie wystawiony przez komitet kandydat na radnego Bogusław Jerzy Milczarek otrzymał 98 głosów na 281 głosów ważnie oddanych, co oznacza poparcie 34,88%.
Komitet uzyskał najniższe poparcie w okręgu wyborczym numer 5, gdzie wystawiony przez komitet kandydat na radnego Radosław Botev (czyli ja) otrzymał 16 głosów na 214 głosów ważnie oddanych, co oznacza poparcie 7,48%.
Komitet uzyskał największą liczbę głosów w okręgu wyborczym numer 1, gdzie wystawiona przez komitet kandydatka na radną Marianna Hanna Siekierska otrzymała 115 głosów.
Komitet uzyskał najmniejszą liczbę głosów w okręgu wyborczym numer 5, gdzie wystawiony przez komitet kandydat na radnego Radosław Botev (czyli ja) otrzymał 16 głosów. 

Należy podkreślić, że powyższe porównania nie są miarodajne, ponieważ kandydaci z poszczególnych okręgów mieli różną sytuację wyborczą i startowali przeciw różnej liczbie kontrkandydatów. 

Zobacz statystyki na stronie PKW

Powrót na stronę główną

Copyright (c) 2010 by Radosław Botev. Wszelkie prawa zastrzeżone.